Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Financiële dienst

Lucien Hendrickxlei 17
2150 Borsbeek

tel. 03 432 00 20
financien@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Belastingen & retributies

Hieronder kan je de belastingreglementen van onze gemeente downloaden.

Administratie 

Retributie – vastgoedinformatie – vanaf 1 februari 2024
Datum waarop het werd aangenomen: 22 januari 2024
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  30 januari 2024

Retributie – Parkeren in blauwe zone – vanaf 1 december 2023
Datum waarop het werd aangenomen: 27 november 2023
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 1 december 2023

Belasting - Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting (geldig vanaf 1 januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Retributie - Parkeren in blauwe zone - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 18 november 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2019

Belasting - Afgifte van administratieve stukken - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 18 november 2019
Datum waarop het werd aangenomen: 26 november 2019

Retributie - Administratieve prestaties - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen:  18 november 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2019

Retributie - Verzenden van aanmaningen (geldig vanaf 1 januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Retributie - Voltrekken van huwelijken (geldig vanaf 1 januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Afval

Retributie voor aankoop van regenwatertonnen
Datum waarop het werd aangenomen: 22 februari 2021
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 26 februari 2021

Retributie op verdeling van huisvuilzakken
Datum waarop het werd aangenomen: 22 februari 2021
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 26 februari 2021

Retributie op het aanvoeren van afvalstoffen op het recyclagepark
Datum waarop het werd aangenomen:  21 december 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 23 december 2020

Retributie op verpakking bestemd voor inzameling van asbestcement op recyclageparken
Datum waarop het werd aangenomen:  21 december 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 23 december 2020

Retributiereglement voor de verdeling van de huisvuilzakken - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributie voor het ophalen van grof huisvuil - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributie voor aanbieden van afval in een ondergrondse container - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributiereglement voor het weghalen van sluikstort - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributiereglement voor het verstrekken van diverse recipiënten op het containerpark - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Begraafplaats

Belasting – Opgraven van stoffelijke overschotten en het opgraven, muteren en/of overbrengen van asurnen
Datum waarop het werd aangenomen: 19 september 2022
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 27 september 2022

Retributiereglement omtrent begraafplaats (vanaf 1 januari 2022 van kracht)
Datum waarop het werd aangenomen:  27 september 2021
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  5 oktober 2021

Belasting - Lijk- en asberging van personen vreemd aan de gemeente (geldig vanaf 1 januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Belasting - Opgraven van stoffelijke overschotten en opgraven en overbrengen van asurnen (geldig vanaf 1 januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Kermis

Belastingen - Covid 19 - Vermindering van belastingdruk in crisistijd
Datum waarop het werd aangenomen: 19 oktober 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 3 november 2020

Retributie -Kermissen
Datum waarop het werd aangenomen:  20 april 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  24 april 2020

Ondernemen in Borsbeek

Belasting – Vaste en mobiele reclame – 2024 - 2025
Datum waarop het werd aangenomen: 27 mei 2024
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  3 juni 2024

Reglement omtrent conformiteitsattesten
Datum waarop het werd aangenomen: 24 april 2023
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 2 mei 2023

Reglement omtrent belasting op nachtwinkels
Datum waarop het werd aangenomen: 27 maart 2023
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 31 maart 2023

Reglement omtrent belasting op olie-, benzine- en brandstofverdelingsapparaten
Datum waarop het werd aangenomen: 27 maart 2023
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 31 maart 2023

Reglement omtrent belasting op vaste en mobiele reclame
Datum waarop het werd aangenomen: 27 maart 2023
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 31 maart 2023

Reglement omtrent belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten
Datum waarop het werd aangenomen: 27 februari 2023
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 7 maart 2023

Belastingen – Covid19 – Vermindering belastingdruk in crisistijd – Aanslagjaar 2021
Datum waarop het werd aangenomen: 24 januari 2022
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 2 februari 2022

Gemeentelijk reglement ambulante handel - vanaf 1 januari 2022
Datum waarop het werd aangenomen: 22 november 2021
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 6 december 2021

Belasting op olie-, benzine- en brandstofverdelingsapparaten - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  20 december 2019

Belasting op nachtwinkels - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  20 december 2019

Reglement op vaste reclame en mobiele reclame - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  20 december 2019

Subsidiereglement ter ondersteuning van startende handelszaken - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  20 december 2019

Belasting - Verspreiden van niet geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen:  18 november 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2019

Belasting - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 18 november 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2020

Openbaar domein 

Reglement ‘belasting op tijdelijke inname openbaar domein’
Datum waarop het werd aangenomen: 26 juni 2023
Datum waarop het werd bekendgemaakt:   30 juni  2023

Reglement omtrent belasting op masten en pylonen
Datum waarop het werd aangenomen: 27 maart 2023
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 31 maart 2023

Retributie – Werken aan nutsvoorzieningen gas en elektriciteit gas en elektriciteit

Datum waarop het werd aangenomen: 19 december 2022
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 23 december 2023

Belasting op tijdelijke inname openbaar domein
Datum waarop het werd aangenomen: 31 mei 2021
Datum waarop het werd gepubliceerd: 7 juni 2021

Retributiereglement ‘Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein’ - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributie voor het uitvoeren van werken voor derden op het openbaar domein en de financiële waarborg als voorwaarde bij de omgevingsvergunning - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Belasting op masten en pylonen
Datum waarop het werd aangenomen: 16 maart 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 maart 2020

Wonen in Borsbeek

Reglement omtrent belasting op tweede verblijven
Datum waarop het werd aangenomen: 27 maart 2023
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 31 maart 2023

Belasting naar aanleiding van omgevingsvergunningen voor verkavelingen, bijstellen van verkavelingen, groepswoningbouwprojecten, appartementen en studio’s
Datum waarop het werd aangenomen: 24 oktober 2022
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 27 oktober 2022

Reglement omtrent conformiteitsattest
Datum waarop het werd aangenomen: 24 oktober 2022
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 27 oktober 2022

Belasting - Reglement omtrent conformiteitsattest
Datum waarop het werd aangenomen: 27 september 2021
Datum waarop het werd gepubliceerd: 5 oktober 2021

Opcentiemen op onroerende voorheffing
Datum waarop het werd aangenomen:  21 december 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 23 december 2020

Belasting naar aanleiding van omgevingsvergunningen voor verkavelingen, bijstellen van verkavelingen, groepswoningbouwprojecten, appartementen en studio’s
Datum waarop het werd aangenomen:  21 december 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 23 december 2020

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Reglement voor conformiteitsattest - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Belastingreglement leegstaande woningen en gebouwen - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Reglement belasting op tweede verblijven - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Opcentiemen op onroerende voorheffing - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributie - Omgevingsvergunningen vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 18 november 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2019

Belasting - Opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 18 november 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2019

Archief vervallen reglementen