Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Financiële dienst

Lucien Hendrickxlei 17
2150 Borsbeek

tel. 03 432 00 20
financien@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Archief vervallen reglementen

Hieronder kan je de belastingreglementen van onze gemeente downloaden.

Administratie 

Belasting - Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting
Datum waarop het werd aangenomen: 18 december 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 22 december 2017

Retributie - Parkeren in blauwe zone
Datum waarop het werd aangenomen: 22 juni 2015
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  29 juni 2015

Belasting - Afgifte van administratieve stukken - vanaf 15 mei 2018

Datum waarop het werd aangenomen: 30 april 2018
Datum waarop het werd aangenomen: 30 april 2018

Retributie - Administratieve prestaties
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Retributie - Afgifte van administratieve prestaties
Datum waarop het werd aangenomen: 10 september 2018
Datum waarop het werd gepubliceerd: 24 september 2018 

Retributie - Verzenden van aanmaningen, laatste berichten en
aangetekende zendingen
Datum waarop het werd aangenomen:  30 november 2015

Afval

Belasting - Weghalen van sommige huishoudelijke afvalstoffen
Datum waarop het werd aangenomen:  24 juni 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  25 juni 2013

Retributie - Ophalen van grof huisvuil
Datum waarop het werd aangenomen:  24 juni 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  25 juni 2013

Retributie - Beschikking stellen van diverse recipiënten op het containerpark Borsbeek
Datum waarop het werd aangenomen:  22 december 2014
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  24 december 2014

Belasting - Weghalen van sluikstortingen
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Laden en bergen van voorwerpen die voortkomen van uitdrijving, alsmede op de bewaring van voorwerpen in het gemeentemagazijn
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Retributie - Aanbieden van afval in ondergrondse containers
Datum waarop het werd aangenomen: 10 september 2018
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 september 2018

Begraafplaats

Retributie - Naamplaatsjes voor de herdenkingszuil op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats - opheffing
Dattum waarop het werd aangenomen: 27 september 2021
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 5 oktober 2021

Belasting - Lijk- en asberging van personen vreemd aan de gemeente 
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Retributie - Gebruik van het mortuarium

Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Retributie - Naamplaatjes voor de herdenkingszuil op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Retributie - Naamplaatjes voor de herdenkingszuil op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats (geldig vanaf 1 januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Retributie - Concessies in het columbarium, grondvergunning voor volle grond en het urnenveld van de gemeentelijke begraafplaats
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Retributie - Concessie in het columbarium, grondvergunning voor volle grond en het urnenveld van de gemeentelijke begraafplaats (geldig vanaf januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Belasting - Ontgraving
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Kermis

Retributie - Kermissen vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen:  18 november 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2019

Ondernemen in Borsbeek

Belastingen – Covid 19 – Vermindering van belastingdruk in crisistijd
Datum waarop het werd aangenomen: 22 maart 2021
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  30 maart2021

Belasting - Aanplakborden
Datum waarop het werd aangenomen: 22 januari 2018
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 januari 2018

Belasting - Aanplakborden
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Verspreiden van reclamedrukwerk
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Autobrandstoftoestellen
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Nachtwinkels
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Slijterijen van sterke drank
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Verzamelplaatsen van tweedehandsmateriaal
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Datum waarop het werd aangenomen: 11 september 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  21 september 2017

Retributie - ambulante handel buiten de markt
Datum waarop het werd aangenomen: 26 juni 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  3 juli 2017

Belasting - gemeentelijk reglement ambulante handel (geldig vanaf 1 mei 2020)
Datum waarop het werd aangenomen:  20 april 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  24 april 2020

Openbaar domein 

Belasting inname openbaar domein
Datum waarop het werd aangenomen: 22 juni 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 29 juni 2020

Retributie inname openbaar domein - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributie voor het uitvoeren van werken voor derden op het openbaar domein en de financiële waarborg als voorwaarde bij de omgevingsvergunning - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributie - inname openbaar domein
Datum waarop het werd aangenomen: 11 september 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  21 september 2017

Retributie - Uitvoeren van werken voor derden op het openbaar
domein en de financiële waarborg als voorwaarde bij de
omgevingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning
Datum waarop het werd aangenomen: 11 september 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  21 september 2017

Retributie - werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein
Datum waarop het werd aangenomen: 19 december 2016
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 2 januari 2017

Belasting inname van het openbaar domein (geldig vanaf 1 mei)
Datum waarop het werd aangenomen: 20 april 2020
Datum waarop het werd gepubliceerd: 24 april 2020

Vrije tijd 

Retributiereglement voor de gemeentelijke bibliotheek
Datum waarop het werd aangenomen: 25 november 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 2 december 2013

Wonen in Borsbeek

Reglement omtrent conformiteitsattesten
Datum waarop het werd aangenomen:  21 december 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 23 december 2020

Belasting - Omgevingsvergunningen
Datum waarop het werd aangenomen: 18 december 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  22 december 2017

Belasting - Belasting op leegstaande gebouwen en woningen.
Datum waarop het werd aangenomen: 23 oktober 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  8 november 2017

Belasting - Verwaarloosde gebouwen en woningen
Datum waarop het werd aangenomen: 23 oktober 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  8 november 2017

Belasting - Opcentiemen op onroerende voorheffing
Datum waarop het werd aangenomen: 18 december 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  22 december 2017

Belasting - Opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen
Datum waarop het werd aangenomen: 11 september 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  21 september 2017

Belastingen - Reglement omtrent conformiteitsattest
Datum waarop het werd aangenomen: 22 januari 2018
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 januari 2018

Retributie voor sommige tussenkomsten van de brandweerdienst ten laste van natuurlijke rechtspersonen
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  1 januari 2020

Woonbeleid
Datum waarop het werd aangenomen: 16 maart 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 maart 2020

Woonbeleid
Datum waarop het werd aangenomen: 22 juni 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 29 juni 2020