Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Diversiteit

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Meer info

Diversiteit

De ongeveer 10.600 inwoners van Borsbeek vormen een heel diverse samenleving:

Op 1 januari 2017 waren 1.051 of 9,9% van alle inwoners ingeschreven vreemdelingen. Een grotere groep, een vijfde van de totale bevolking van Borsbeek (en een kwart van de jongeren), heeft wel de Belgische nationaliteit maar is van vreemde herkomst. Het aantal vreemdelingen stijgt veel sneller dan de totale bevolking.

Ongeveer één op de vijf inwoners van Borsbeek is jonger dan 18 jaar. Maar Borsbeek heeft nu een vergrijzingscoëfficiënt van 91%, d.w.z. dat de gemeente voor elke 100 jongeren (-18) al 91 ouderen (67+) telt. Ter vergelijking: de vergrijzingscoëfficiënt van de stad Antwerpen is 68%. De levensverwachting blijft stijgen. In 2025 wonen in Borsbeek evenveel mensen van 67 jaar of ouder als jongeren onder de 18. De vergrijzingscoëfficiënt zal dan 100% zijn. In 2060 zal bijna een derde van de bevolking gepensioneerd zijn. Nu al zijn bijna 5% van al de inwoners van Borsbeek 80-plussers. Met de leeftijd stijgt het aantal alleenstaande senioren. En ook het totale aantal van de alleenstaanden, ook onder jongere mensen, met of zonder kinderen, neemt jaarlijks toe, zowel bij vrouwen als bij mannen. Ze maken ruim een derde uit van de huishoudens in Borsbeek.

In Borsbeek leven ook ca. 350 mensen die een handicap hebben en/of minder mobiel zijn. Zij vragen toegankelijkheid van winkels en horeca, van cultuur- en sportinfrastructuur, van sociale woningen en bushaltes. Ze hebben sinds deze legislatuur net als jongeren en senioren ook vanuit hun specifieke aandachtspunten inspraak in het beleid.

Tot slot neemt ook het aantal kansarmen in Borsbeek toe, vooral onder de niet-Belgische inwoners. Eén op de tien 18- tot 24-jarigen is werkzoekend. En eén op de drie kinderen met een niet-Belgische moeder wordt in een kansarm gezin geboren.

Dit alles bepaalt en verandert de vraag naar consumptiegoederen en zorgaanbod, en noopt tot aanpassingen in de lokale economische en sociale organisatie. 

Waarvoor kunt u op deze dienst terecht?