Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Gemeenteraad

Samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit de voorzitter, de burgemeester, 5 schepenen en 14 raadsleden.

Agenda en Verslagen

Klik hier voor een overzicht.

Algemeen

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt de hoofdpunten en de grote lijnen van het beleid. Het aantal gemeenteraadsleden hangt af van het aantal inwoners. In Borsbeek zijn er 21 gemeenteraadsleden (inclusief burgemeester en schepenen). Deze leden worden om de 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente die minstens 18 jaar zijn.

Een greep uit de bevoegdheden:

De gemeenteraad stelt onderstaande zaken vast:

  • de gemeentelijke reglementen;
  • het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijziging, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;
  • het organogram;
  • een systeem van klachtenbehandeling;
  • de gemeentebelasting en de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.

Vergaderingen

De gemeenteraad komt één keer per maand op maandag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. De zitting begint om 20 uur. Er vinden geen gemeenteraadzittingen plaats in juli en augustus. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een geheime zitting. Iedereen is welkom op de openbare zitting. Na de gemeenteraad vindt de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. 

Agenda

De agenda van de gemeenteraad kan je 8 kalenderdagen voor de gemeenteraadzitting op de gemeentelijke website vinden. Het openbare gedeelte van de gemeenteraadverslagen wordt ook op de website geplaatst. Je vindt het verslag pas op de website wanneer dit in de volgende zitting goedgekeurd wordt. Het verslag van de maand september, verschijnt dus in oktober op de website.

Huishoudelijk reglement

huishoudelijk reglement gemeenteraad

Deontologische code mandatarissen

Deontologische code mandatarissen