Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Individueel bezoldigd personenvervoer: vergunningen voor uitbaten taxi

Voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer heb je een vergunning nodig.

Deze vergunning vraag je aan via de gemeente van de exploitatiezetel van de onderneming. Ze is geldig op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en ze wordt afgeleverd voor 5 jaar. Een bestaande vergunning kan gewijzigd worden en is hernieuwbaar.

Voorwaarden

Een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer moet aan een aantal voorwaarden voldoen, dit zowel om de vergunning te kunnen verkrijgen als na de aflevering van de vergunning.  Aan de persoon waaraan de vergunning verleend wordt, zijn eveneens een aantal eisen verbonden. Deze worden vermeld op het aanvraagformulier

Jaarlijks binnen de 3 maanden na de verjaring van de uitreiking van de vergunning bezorgt de exploitant spontaan een uittreksel uit het strafregister model 596.1-27 aan de bevoegde gemeentediensten.

Hoe aanvragen

Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning elektronisch aanvragen en wijzigingen elektronisch melden via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid .

Bij deze aanvraag moet een uittreksel uit het strafregister, model 596.1-27 bijgevoegd worden, dat minder dan drie maanden oud is. Als de exploitant een rechtspersoon is, voegt men een uittreksel toe van alle zaakvoerders of bestuurders die belast zijn met het dagelijkse beheer.

Dit document kan opgevraagd worden via het e-loket bij Uittreksel strafregister aanvragen . In het e-loket duid je aan of je het uittreksel wens te ontvangen in jouw e-box of wenst te ontvangen per post. Indien je voor e-box kiest, zal je het uittreksel binnen de 2 werkdagen ontvangen in jouw e-box en is het kosteloos. Let op, jouw e-box dient eerst geactiveerd te worden! Indien je voor aflevering per post kiest, zal je per mail een uitnodiging tot betaling krijgen van 5 euro. Meer informatie omtrent het opvragen van ons strafregister kan je terugvinden op onze gemeentelijke website.

De vergunning wordt afgeleverd binnen een termijn van 45 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Kostprijs

De vergunning wordt in 2024 afgeleverd tegen betaling van een retributie van 415,51 euro via bancontact. Voor zero-emissie voertuigen bedraagt de retributie 296,79 euro in 2024. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar onafhankelijk van het moment waarop de vergunning werd afgegeven. De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een of meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave.

Nuttige links