Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Mondiale Raad

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Wij werken op afspraak!

Verbintenis tot tenlasteneming

Wat?

Personen die een niet-Belg tijdelijk willen huisvesten op hun adres, kunnen een verbintenis tot tenlasteneming aangaan. Met een verbintenis tot tenlasteneming stelt men zich financieel verantwoordelijk voor een niet-Europeaan die naar België komt. 

Iemand ten laste nemen

Men stelt zich financieel garant voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een niet-Europeaan die naar België komt. Deze laatste heeft de verbintenis tot tenlasteneming nodig 
 • om een visum aan te vragen 
 • aan de grens van de Schengenzone

Wie kan borgsteller zijn?

Om garant te kunnen staan moet je als borgsteller bewijzen dat:
 • je de Belgische nationaliteit hebt
 • je ingeschreven bent in de gemeente
 • je geen Belg bent, maar een onbeperkte verblijfsvergunning heeft: B-kaart of C-kaart of bijlage 8 of bijlage 8bis of E-kaart of E+-kaart of F-kaart of F+-kaart of D-kaart
 • je voldoende inkomsten hebt

Hoe aanvragen?

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat je op het gemeentehuis kan krijgen of hieronder kan afprinten

 • De formulieren bijlage 3bis en bijlage 32 vindt u hieronder bij de verschillende vormen van garantstelling
  !Let op met het gebruik van kopieën - gebruik enkel de versie die beschikbaar is op deze website
 • Je drukt de documenten recto-verso af
 • Je vult het formulier volledig in

Opgelet! Wanneer de garant niet zelf aanwezig kan zijn op het gemeentehuis, breng je een volmacht van de garant mee

Wat hebt u nodig?

Volgende documenten moeten bij de 3bis gevoegd worden:

1) Kopie identiteitskaart garant
2) Gezinssamenstelling
3) Bewijzen inkomsten van garant:
 • kopie drie meest recente loonfiches;
 • of een aanslagbiljet van de inkomsten tijdens het jaar voorafgaand aan de datum van de verbintenis;
 • of een document van een overheidsinstantie dat de netto- of bruto-inkomsten bewijst.

4)eventueel een volmacht (zie boven)

Twee vormen van garantstelling

1. Familie-, vrienden- of toeristenbezoek (bijlage 3bis)Indien een niet-EER-burger (EER = Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), voor een kort verblijf van maximum drie maanden in ons land wil verblijven, moet hij het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om de kosten voor verblijf en terugkeer of doorreis te dekken. Indien hij daarin niet slaagt, kan je als Belg of een buitenlandse burger - die toegelaten is voor een verblijf voor onbepaalde duur in België - een verbintenis tot tenlasteneming (‘borgstelling’) aangaan voor de niet-EER-burger.

De verbintenis is geldig voor de duur van het verblijf van de vreemdeling, met een maximum van twee jaar.

 2. Een verbintenis tot tenlasteneming voor studenten (bijlage 32)

Met het formulier 'bijlage 32' sta je financieel garant voor een buitenlandse student. Je hebt de keuze om deze verbintenis aan te gaan per school-/academiejaar of voor de volledige duur van de studies. In het eerste geval moet de student bij de start van elk school-/academiejaar een nieuw formulier voorleggen voor de verlenging van de verblijfsvergunning.

Meer info?