Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Volksraadpleging

VOLKSRAADPLEGING - 24 september 2023

UPDATE 17.45 uur
Op 24 september 2023 werd er in Borsbeek een volksraadpleging gehouden over het principe van een gemeentefusie. Elke Borsbekenaar vanaf 16 jaar kon een antwoord geven op de vraag "Wenst u dat de gemeente Borsbeek gefuseerd wordt met de Stad Antwerpen? Ja of nee?".

Na de sluiting van de stembureaus werd door het hoofdbureau aan het college meegedeeld dat 3.207 mensen zijn komen stemmen. Hiermee werd de participatiedrempel van 20% gehaald en konden de stemmen geteld worden. 623 (19,43%) stemden ja, 2481 (77,36%) antwoorden ‘nee’ en 102 (3%) stemde blanco of ongeldig. Van de 8.966 deelnemingsgerechtigde Borsbekenaren hebben er 5.759 (64%) niet deelgenomen.

Op 18 december nemen de gemeenteraden van Gemeente Borsbeek en Stad Antwerpen de uiteindelijke beslissing om al dan niet te fuseren.

UPDATE 14.05 uur

Op zondag 24 september 2023 brachten rond de 3.200 inwoners hun stem uit. De participatiedrempel van 20% werd gehaald. Er wordt gestart met de telling. Het resultaat van de telling wordt hier later bekendgemaakt.

______

Hier vind je alle praktische informatie over de volksraadpleging.

Elke Borsbekenaar vanaf 16 jaar wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de volksraadpleging op zondag 24 september 2023. Deelname is niet verplicht. 

Je brengt jouw stem uit tussen 8 en 13 uur in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat. Alle stembureaus zijn gevestigd in sporthal Ter Smisse, Louis van Regenmortellei 6, 2150 Borsbeek. Stemmen gebeurt met potlood en papier. 

Let op! Het stembureau dat op je oproepingsbrief staat, is niet noodzakelijk hetzelfde als dat waar je tijdens vorige verkiezingsdagen ging stemmen. 

De volksraadpleging heeft een niet-bindend karakter.

Wat neem je mee? 

  • Je oproepingsbrief 
  • Je identiteits- of verblijfskaart 

Kun je niet gaan stemmen? 

Deelname is niet verplicht maar je kan iemand anders in je plaats laten stemmen met een volmacht. Dat kan om een aantal redenen: 

Via deze link kan je het volmachtformulier downloaden. Je kan ook een exemplaar afhalen in het gemeentehuis tijdens de openingsuren van het onthaal. 

Een volmachtformulier moet je persoonlijk ondertekenen. Ook de volmachtdrager ondertekent het formulier. Daarnaast voeg je ook de nodige bewijsstukken toe.  

Let wel op je kunt maximaal één volmacht krijgen en je kan enkel volmacht geven aan iemand die zelf ook mag deelnemen aan de volkstraadpleging. De volmachtdrager heeft dus zelf ook een uitnodiging gekregen voor de volksraadpleging.  Wanneer je voor iemand anders bij volmacht stemt, breng je die stem uit in het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever staat. Jouw eigen stem kan je ervoor of erna uitbrengen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat.  

Geen oproepingsbrief ontvangen of verloren?  

Als je uiterlijk 8 september 2023 geen oproepingsbrief ontving op je officieel adres, of jouw oproepingsbrief verloren bent, kan je vanaf 9 september tot 22 september tijdens de openingsuren een duplicaat afhalen op het gemeentehuis.  

Op de dag van de volksraadpleging kan dit uitzonderlijk ook tot 12u ‘s middags, dan hoef je niet naar het gemeentehuis te gaan, maar vraag je een oproepingsbrief aan het infoloket in het stemlokaal. 

Bericht van oproeping werd aangehangen. Je kan dit bericht bekijken in de valven aan het gemeentehuis of hier downloaden

Beslissing

De gemeenteraden van Borsbeek en van Antwerpen zullen uiteindelijk op 18 december 2023 de beslissing nemen. Als er voor een fusie met Antwerpen gekozen wordt, betekent dit dat we vanaf 1 januari 2025 starten als district Borsbeek, het tiende district van Antwerpen.